1397/06/31
جلسه دفاع آقاي سيد فرشاد حسيني نژاد

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

سيد فرشاد حسيني نژاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

تأمين كيفيت سرويس در شبكه توزيع شده SDN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر عبدالرسول

قاسمي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر يوسف درماني

 

 

دكتر سعيد

پورروستايي اردكاني

دانشگاه علامه طباطبايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

كلاس 301

شنبه 31 شهريورماه 97

ساعت 12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد بازدید:
42
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.