1397/06/31
جلسه دفاع آقاي محمد شيرزادي لسكوكلايه

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             


 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر


دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر

 

 

دكتر


دانشگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد بازدید:
17
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.