فرم ها
 
 
فرم حذف اضطراری (درخواست از طریق سایت گلستان)
 
درخواست تكمیل مدارك پرونده آموزش دكتری
 اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از رساله
 هماهنگی جهت برگزاری جلسه دفاع  از رساله
 فرم اعلام آمادگی دانشجو برای دفاع از رساله
 اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله
 تقاضای شركت در جلسه دفاع از پیشنهاد رساله
  (نكته هاي مهم در تدوين پيشنهاد رساله دكتري)
 هماهنگی جهت برگزاری جلسه دفاع از پیشنهاد رساله
 تقاضای شركت در امتحان جامع
 مراحل ارائه و تایید برگزاری سمینار دانشجویان دكتری
 درخواست برگزاری سمینار دكتری
 صورتجلسه ارائه سمینار دكتری
 فرم درخواست خروج از كشور دانشجویان دكتری مشمول
 فرم پرداخت تشویقی به مقالات دانشجویی مقاطع تحصیلات تكمیلی
دروس مصوب دوره آموزشی دكتری
گزارش كتبی پیشرفت كار دانشجو به استاد راهنما
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/02/31
تعداد بازدید:
421
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.