فرم ها
 
 
فرم حذف اضطراري (درخواست از طريق سايت گلستان)
 
درخواست تكميل مدارك پرونده آموزش دكتري
 اطلاعيه برگزاري جلسه دفاع از رساله
 هماهنگي جهت برگزاري جلسه دفاع  از رساله
 فرم اعلام آمادگي دانشجو براي دفاع از رساله
 اطلاعيه برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله
 تقاضاي شركت در جلسه دفاع از پيشنهاد رساله
  (نكته هاي مهم در تدوين پيشنهاد رساله دكتري)
 هماهنگي جهت برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاد رساله
 تقاضاي شركت در امتحان جامع
 مراحل ارائه و تاييد برگزاري سمينار دانشجويان دكتري
 درخواست برگزاري سمينار دكتري
 صورتجلسه ارائه سمينار دكتري
 فرم درخواست خروج از كشور دانشجويان دكتري مشمول
 فرم پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي مقاطع تحصيلات تكميلي
دروس مصوب دوره آموزشي دكتري
گزارش كتبي پيشرفت كار دانشجو به استاد راهنما
 ثبت درخواست تاييد چكيده و كليد واژه فعاليت
روند نماي ثبت درخواست تاييد چكيده پايان نامه
درخواست نگارش رساله دكتري به زبان انگليسي           
فرم تشويق مقالات دانشجويي

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/19
تعداد بازدید:
1447
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.