چكيده پايان نامه هاي دفاع شده


پايان نامه هاي كارشناسي ارشد (دفاع شده) دانشكده مهندسي كامپيوتر
 

رديف

عنوان

دانشجو

 استاد راهنما

چكيده

33
بهبود خلاصه سازي متن به زبان فارسي با روش عامل بندي ماتريسميرجابر نعمتي
دكتر چيترا دادخواه
32
طرحريزي مسير ربات متحرك خودمختار درمحيط پويا به كمك روشهاي جستجوي مبتني بر جمعيت
 سيد هادي حسيني نژاد
دكتر چيترا دادخواه
31
 حل تحليلي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي بيضوي با كمك برنامه نويسي ژنتيك كارتزين محمد عبدالهي دكتر مهدي علياري شوره دلي
 30 طراحي و پياده سازي شبكه عصبي كانولوشن جهت تشخيص هويتحوريه خلج زاده
دكتر محمد تشنه لب
 29 طراحي يك سامانه بازيابي و نمايه گذاري ويدئوي نظارتي بر اساس محتوا جابر فيروزي
دكتر حميد ابريشمي مقدم
 28 استفاده از ويژگي­هاي پي در پي براي بهبود نرخ بازشناسي گفتار و آزمون روش روي يك پايگاه داده محدود فارسي سيد رضا اروميه
دكتر بابك ناصر شريف
27
كنترل ازدحام شبكه اي كامپيوتري بر اساس شبكه­ هاي عصبي با تاخير زماني
 مونا آملي ديوا
دكتر محمد تشنه لب
26
ارائه يك روش هوشمند براي تحليل و پيش بيني بيان ژن­ هاي رمز كننده اسيد فسفاتازها و كاربرد در يك گياه خاص
 صدف ايران پورطاري
دكتر علي احمدي
25
طراحي عدسي تركيبي با فاصله كانوني 17 تا 25 ميلي متر و عدد f حدود يك با استفاده از روش­هاي هوشمند وحيد اسبقي كللو
دكتر حميد ابريشمي مقدم
24
تجميع حافظه ­هاي انجمني ناهمگون به كمك شبكه عصبي، تئوري آشوب و مجموعه بازه­ اي
 ژيلا آقاجري
دكتر محمد تشنه لب
23
طراحي s-box هاي ديناميك بر اساس نگاشت هاي آشوبي و الگوريتم هاي تكاملي
 رضا نورمحمدي
دكتر علي احمدي
22
 طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند پيشنهاد دهنده شخصي بر اساس رفتار كاربر حسين يونسي وقار
دكتر چيترا دادخواه
 21بهبود ويژگي­ها با استفاده از الگوريتم­هاي تكاملي براي بازشناسي مقاوم گفتار
سيد محمد حسين حسيني اميني
دكتر بابك ناصر شريف
 20طراحي و پياده سازي عامل­ هاي هوشمند فراموش­كار در بازي­هاي رايانه­ اي
 آريا برفر
دكتر محمد تشنه لب
 19مدلسازي آگاه به محيط راننده و تشخيص رفتار او با كمك سامانه­ هاي چند خبره­اي
 سورنا ناصرمقدسي
دكتر علي احمدي
18
طراحي و توليد قواعد بهينه فازي در تشخيص نفوذ
محمد جوادپور
دكتر محمد تشنه لب
 17
بهبود كيفيت سرويس در شبكه ­هايي MANET با در نظر گرفتن
پارامترهاي كيفي به كمك يك الگوريتم بهينه سازي هوشمند
 علي اصغر يعقوب زاده مجرد دكتر يوسف درماني
 16تشخيص بيماري ام اس با استفاده از روش­هاي هوشمند بر مبناي طبقه بندي تصاويرMRI
 مليكا ملكي
 دكتر محمد تشنه لب
 15 ارائه سيستمي مبتني بر دانش جهت شناسايي آتش با استفاده از محاسبات نرم الهام مهدي پور
 
دكتر چيترا دادخواه

 14 تحليل و توسعه­ ي يك روش مبتني بر تئوري بازي براي قيمت گذاري منابع در شيكه­ هاي بي سيم Ad hoc احسان اله رجائي
دكتر عبدالرسول قاسمي
 13طراحي و ارزيابي يك روش مبتني بر هوش مصنوعي براي كنترل Handoff در شبكه­ هاي راديويي هوشمند حسين آقاجانيدكتر عبدالرسول قاسمي
 12 برنامه ريزي عملياتي ربات سيار با استفاده از نقشه معنايي در محيط اداري امير مبرهني دكتر عليرضا فاتحي

11

طراحـي الگوريتم بازي هوشمند بوكس بر پايه منطق فازي

حميد رضا نسرين پور

 دكتر محمد تشنه لب

10

ارائه الگـوريتم بهينـه­ سازي بر پايه جغرافياي زيستي و تركيب آن با ساير

سميرا عبدي

 دكتر محمد تشنه لب

9

طراحي و پيـاده ­سازي شبـكه عصبي انعطاف­ پذير خودسازماندهي بر پايه

مريم شكوهي

 دكتر محمد تشنه لب

8

تحـليل و شبيه­ سـازي مسير­يابي بهينـه روبات­ها بر پايه الگـوريتم 
يادگيـري تقويتي

الهام كشت گر

 دكتر محمد تشنه لب

7

پيش­ بيني مسنجر ار ان اي هاي هداف ميكرو ار ان اي هاي توسط شبكه ­هاي عصبي چند لايه پرسيترون

حامد احمدي

 دكتر علي احمدي

6

كنتـرل­ كننـده تصميم ­گيري رفتـارهاي تيمي در ربات­هاي فوتباليست 
شبيه ­ساز دو بعدي

شكوفه پور مهر

 دكتر چيترا دادخواه

5

بهبـود ساختار مـدارهاي مبتني بر آتوماتاي كوانتومي سلولي با استفـاده از روش­هاي هوشمند

انديشه كيخا

 دكتر چيترا دادخواه

4

پيــاده­ سـازي و ساخت RFID  فعـال در فركانس 2.45 گيـگا هرتز جهت شناسايي محموله­ ها

داوود معين فر

 دكتر حسين شمسي

دكتر عبدالرسول قاسمي

3

بهبود كارايي روش­هاي دسترسي به محيط در شبكه­ هاي راديويي هوشمند با استفاده از الگوريتم يادگيري تقويتي

حنانه بيژني

 دكتر عبدالرسول قاسمي

2

استفـاده از نظريه بازي­ها در موازنه بار و دسترسي به محيط در شبكه­هاي راديويي هوشمند

مينا فهيمي

 دكتر عبدالرسول قاسمي

1

نمايه­ گـذاري و بازيابي تصـاوير رنگي با رويكـرد همبسته­نگـار موجك

سيد مهدي شاد

 دكتر حميد ابريشمي مقدم

 
تاریخ به روز رسانی:
1394/10/09
تعداد بازدید:
2345
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.