دروس ارائه شده
 
نيم سال پاييز :

  

 پردازش زبانهاي طبيعي پردازش گفتار  
  ريزپردازنده 2  
  سيستم هاي توزيعي  
  شبكه ­هاي سيار و بي سيم  
  شبكه هاي عصبي  
  شبكه هاي كامپيوتري  پيشرفته  
  شناسايي آماري الگو  
  طراحي مدارهاي پرتراكم پيشرفته  
  معماري كامپيوتر پيشرفته  
  هوش مصنوعي توزيع شده  
  يادگيري تقويتي  
  يادگيري ماشين  
 
 
نيم سال بهار :

  

 اتوماتان هاي يادگير ارزيابي كارايي شبكه  
  امنيت شبكه  
  پردازش سيگنال هاي تصويري  
  پردازش موازي  
  سمينار ارشد كامپيوتر(معماري+شبكه)  
  سمينار ارشد كامپيوتر (هوش)  
  سيستم عامل پيشرفته  
  سيستم فازي  
  كيفيت سرويس در شبكه  
 
 
  
تاریخ به روز رسانی:
1394/10/19
تعداد بازدید:
1033
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.