دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ شنبه ۹ ارديبهشت
 
جلسه دفاع خانم مريم زارع
برگزاري جلسه دفاع از پاياننامه كارشناسي ارشد
 
 عنوان پروژه :
شناسايي تهديد جعل هويت كاربران مشهور در شبكه هاي اجتماعي مبتني بر شناسايي جامعه افراد مشهور
 
 دانشجو:
مريم زارع
1395/07/27 تاریخ
نشانی: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد