دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ شنبه ۹ ارديبهشت
 
جلسه دفاع خانم هدي صادق زاده
برگزاري جلسه دفاع از پاياننامه كارشناسي ارشد
 
 عنوان پروژه :
طراحي و پياده سازي سخت افزاري ماژول پيشگويي كننده حملات صرعي
 
 دانشجو:
هدي صادق زاده
1395/10/01 تاریخ
نشانی: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد