دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ شنبه ۹ ارديبهشت
 
دروس ارائه شده
 
نيم سال پاييز :

  

 مباني كامپيوتر (كامپيوتر 4 واحدي) - مباني كامپيوتر(برق 3 واحدي)  آز- مباني كامپيوتر  
  مدار منطقي  
  مدارهاي الكترونيكي  
  ساختمان داده ها  
  زبان ماشين و برنامه سازي  
  الكترونيك ديجيتال  
  معماري كامپيوتر  
  مهندسي نرم افزار (2)  
  اصول طراحي پايگاه داده  
  ريزپردازنده (1)  
  اصول ميكروكامپيوتر  
  ميكرو پروسسور   
  طراحي و پياده سازي زبان ها  
  شبكه هاي كامپيوتري  
  هوش مصنوعي  
  شيوه ارايه مطالب علمي و فني  
  طراحي خودكار مدارهاي ديجيتال  
  آزمايشگاه سيستم عامل  
  آزمايشگاه شبكه هاي كامپيوتري  
  آزمايشگاه الكترونيك ديجيتال  
  آزمايشگاه ريز پردازنده  
  آزمايشگاه معماري  
  آزمايشگاه ميكروپروسسور  
  آز-مدارهاي الكتريكي  
 
 
نيم سال بهار :

  

 مباني كامپيوتر (كامپيوتر 4 واحدي) - مباني كامپيوتر(برق 3 واحدي)  ساختمان گسسته  
  ساختمان داده  
  برنامه نويسي پيشرفته  
  مدارهاي الكترونيكي  
  معماري كامپيوتر  
  نظريه زبان و ماشين  
  طراحي الگوريتم  
  مهندسي نرم افزار (1)  
  سيستم عامل  
  انتقال داده ها  
  كامپايلر  
  ميكروپروسسورها- ريزپردازنده- اصول ميكرو كامپيوترها  
  VLSI  
  شيوه ارايه مطالب علمي و فني  
  مهندسي اينترنت  
  طراحي خودكار مدارهاي ديجيتال (VHDL)  
  آزمايشگاه پايگاه داده  
  آزمايشگاه سيستم عامل  
  آزمايشگاه شبكه هاي كامپيوتري  
  آزمايشگاه الكترونيك ديجيتال  
  آزمايشگاه ريز پردازنده  
  آزمايشگاه معماري  
  آزمايشگاه ميكروپروسسور  
  آز-مدارهاي الكتريكي  
 
 
  
1394/10/09
نشانی: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد