دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ شنبه ۹ ارديبهشت
 
فرمها
 

 فرم درخواست ترک تحصیل موقت
 فرم تسویه حساب

 فرم درخواست مهمان تک درس
 فرم درخواست مهمان ترمی 
 فرم درخواست امتحان تک درس 
 
فرم حذف اضطراری (درخواست از طریق سایت گلستان)

 
 فرم درخواست تغییر رشته  
 فرم درخواست انتقال و تغییر رشته به دانشگاه دیگر  
 فرم درخواست صدور کارت دانشجویی المثنی
 
1395/02/11
نشانی: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد