دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ شنبه ۹ ارديبهشت
 
آيين نامه ها
 
 
آشنايي با برنامه آموزشي – پژوهشي زمينه تخصصي مهندسي سيستم
راهنماي انتخاب كنفرانس و مجله علمي معتبر و نحوه امتياز دهي مقاله ها
راهنماي تكميل فرم پيشنهاد عنوان پايان نامه
مقررات برگزاري امتحانات پايان ترم
 راهنماي خروج از كشور
 
 
 
1395/05/24
نشانی: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد