دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ شنبه ۹ ارديبهشت
 
فرم ها
 
 
درخواست تكميل مدارك پرونده آموزش كارشناسي ارشد
 فرم مالكيت معنوي پايان نامه
 گزارش پيشرفت پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد
 مراحل دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
 شيوه تدوين پايان نامه كارشناسي ارشد
 فرم هماهنگي جهت برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
 درخواست برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
 تاييديه هيات داوران پروژه هاي كارشناسي ارشد
 فرمت فرم ارائه پروژه هاي كارشناسي ارشد و دكترا
 تاييديه موضوع سمينار كارشناسي ارشد
 نكاتي در خصوص انجام مراحل فراغت از تحصيل كارشناسي ارشد
 درخواست اخذ تكدرس بصورت ميهمان-ارشد
 درخواست طرح وضعيت در شوراي دانشكده

 درخواست مرخصي با احتساب در سنوات تحصيلي
 كميسيون بررسي موارد خاص-كارشناسي ارشد
 مراحل رسيدگي به كميسيون موارد خاص
 
فرم حذف اضطراري (درخواست از طريق سايت گلستان)


 اظهارنامه دانشجو
 اطلاعيه برگزاري جلسه دفاعيه ارشد
 اخذ تك درس بصورت مهمان درون دانشگاهي
 فرم تعيين استاد راهنماي سمينار و پروژه كارشناسي ارشد
 پيشنهاد عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد
 فرم درخواست خروج از كشور دانشجويان دكتري مشمول
 فرم درخواست خروج از كشور دانشجويان ارشد مشمول
 
 روند نماي صدور گواهي خروج از كشور دانشجويان مشمول
 فرم پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي مقاطع تحصيلات تكميلي
فرم درخواست صدور كارت دانشجويي المثني
 
 
1395/08/17
نشانی: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد