دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ شنبه ۹ ارديبهشت
 
برنامه درسي
 
 

 برنامه درسي مصوب وزارت علوم  (همه گرايشها)
 شبكه هاي كامپيوتري

برنامه درسي كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه هاي كامپيوتري (ورودي هاي 93 و قبل از آن)
 معماري سيستم هاي كامپيوتري
 برنامه درسي كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر معماري كامپيوتر (ورودي هاي 93 و قبل از آن)
 هوش مصنوعي
 برنامه درسي كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي (ورودي هاي 93 و قبل از آن)
 
 
 
1394/10/19
نشانی: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد