برنامه درسي
 
 

 برنامه درسي مصوب وزارت علوم  (همه گرايشها)
 شبكه هاي كامپيوتري

برنامه درسي كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه هاي كامپيوتري (ورودي هاي 93 و قبل از آن)
 معماري سيستم هاي كامپيوتري
 برنامه درسي كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر معماري كامپيوتر (ورودي هاي 93 و قبل از آن)
 هوش مصنوعي
 برنامه درسي كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي (ورودي هاي 93 و قبل از آن)
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/11
تعداد بازدید:
3290
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نشاني: تهران - خيابان شريعتي
ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان 
صندوق پستي 1355-16315
1631714191 كدپستي
تلفن : 7-88462174
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.