روندنماها

لينك

عنوان


ميهمان تك درس دوره كارشناسي در ساير دانشگاه ها

ميهمان ترمي دوره كارشناسي در ساير دانشگاه ها

 

تغيير شيوه آموزشي در دوره ارشد-آموزش محور به پژوهش محور

 

تغيير شيوه آموزشي در دوره ارشد-پژوهش محور به آموزش محور

درخواست مرخصي بدون احتساب سنوات

 

درخواست مرخصي با احتساب سنوات

 

درخواست مشاركت در دوره كهاد

 

امتحان تك درس (معرفي به استاد)

 

درخواست حذف پزشكي

 

حذف اضطراري ارشد

 

حذف اضطراري

 

درخواست انتقال

 

تمديد سنوات

 

ورود ميهمان به دانشگاه

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/24
تعداد بازدید:
733
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نشاني: تهران - خيابان شريعتي
ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان 
صندوق پستي 1355-16315
1631714191 كدپستي
تلفن : 7-88462174
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.