راهنماها

راهنماهای کارشناسی ارشد

ردیف

نام راهنما

نام فایل

1

روندنمای صدور معافیت تحصیلی

ravandnama-sodur-moafiat-tahsili.pdf

2

راهنمای استفاده دانشجویان از پیشخوان خدمت

rahnama-estefade-az-pishkhan.pdf

3

راهنمای تکمیلی درخواست حذف اضطراری

rahnama-hazf-ezterari.pdf

4

راهنمای درخواست کارت دانشجویی المثنی

rahnama-darkhast-card-almosanna.pdf

5

مراحل رسیدگی به کمیسیون موارد خاص

residegi-komosion-mavaredekhas.pdf

6

روندنمای گردش کار در کمیسیون موارد خاص

ravandnama-gardesh-kar-comission-mavared-khas.docx

7

راهنمای خروج از کشور

ravandnama-khoruj-az-keshvar.pdf

8

راهنمای صدور گواهی اشتغال به تحصیل- فارسی

rahnama-sodur-govahi-eshteghal-be-tahsil-FA.pdf

9

راهنمای صدور گواهی اشتغال به تحصیل- انگلیسی

rahnama-sodur-govahi-eshteghal-be-tahsil-EN.pdf

10

مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

marahel-defa.pdf

راهنماهای مرتبط با فارغ التحصیلی

11

نکاتی در خصوص انجام مراحل فراغت از تحصیل کارشناسی ارشد

nokat-marahele-fraghat.pdf

12

راهنمای ثبت درخواست تایید چکیده و کلید واژه فعالیت

rahnama-sabt-darkhast-chekide.pdf

13

روندنمای ثبت درخواست تایید چکیده و کلید واژه فعالیت

ravandnama-sabt-darkhast-checkide.pdf

14

راهنمای ثبت درخواست صدور مدارک تحصیلی

rahnama-sabt-darkhast-madrak-tahsili.pdf

15

روندنمای ثبت درخواست صدور مدرک تحصیلی

ravandnamA-sodore-madrak.pdf

16  روندنمای دریافت نسخه الکترونیکی پایان نامه ravandnamA-daryaft-noskhe-electronic.pdf
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/22
تعداد بازدید:
583
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نشاني: تهران - خيابان شريعتي
ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان 
صندوق پستي 1355-16315
1631714191 كدپستي
تلفن : 7-88462174
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.