راهنماها
 ravandnamA-daryaft-noskhe-electronic.pdراهنما‏های دکتری

ردیف

نام راهنما

نام فایل

1

روندنمای تحصیلی دوره دکتری

ravandnama-tahsili-dore-PhD.pdf

2راهنمای تحصیلی دانشجویان دوره دکتری(شیوه آموزشی - پژوهشی)

rahnama- amozeshi-pajuheshi-phD.pdf

3

روندنمای صدور معافیت تحصیلی

ravandnama-sodur-moafiat-tahsili.pdf

4

راهنمای استفاده دانشجویان از پیشخوان خدمت

rahnama-estefade-az-pishkhan.pdf

5

روندنمای گردش کار در کمیسیون موارد خاص

ravandnama-gardesh-kar-comission-mavared-khas.docx

6

راهنمای صدور گواهی اشتغال به تحصیل- فارسی

rahnama-sodur-govahi-eshteghal-be-tahsil-FA.pdf

7

راهنمای صدور گواهی اشتغال به تحصیل- انگلیسی

rahnama-sodur-govahi-eshteghal-be-tahsil-EN.pdf

8

راهنمای خروج از کشور

ravandnama-khoruj-az-keshvar.pdf

راهنماهای مرتبط با فارغ التحصیلی

9

راهنمای ثبت درخواست تایید چکیده و کلید واژه فعالیت

rahnama-sabt-darkhast-chekide.pdf

10

روندنمای ثبت درخواست تایید چکیده و کلید واژه فعالیت

ravandnama-sabt-darkhast-checkide.pdf

11

راهنمای ثبت درخواست صدور مدارک تحصیلی

rahnama-sabt-darkhast-madrak-tahsili.pdf

12

روندنمای ثبت درخواست صدور مدرک تحصیلی

ravandnamA-sodore-madrak.pdf

13 روندنمای دریافت نسخه الکترونیکی رساله
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/22
تعداد بازدید:
437
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نشاني: تهران - خيابان شريعتي
ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان 
صندوق پستي 1355-16315
1631714191 كدپستي
تلفن : 7-88462174
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.