آيين نامه ها
 
 آيين نامه دوره كارشناسي مخصوص ورودي هاي 97
 آيين نامه دوره كارشناسي مخصوص ورودي هاي 94 و مابعد
 آيين نامه كارشناسي ورودي 91 و مابعد- موضوع بخشنامه شماره و138715 مورخ 910722 وزارت علوم تحقيقات و فناوري
 دستورالعمل اجرايي كارشناسي ورودي 91 و مابعد(مطابق با آيين نامه كارشناسي وزارت علوم تحقيقات و فناوري)
 راهنماي انتخاب كنفرانس و مجله علمي معتبر و نحوه امتياز دهي مقاله ها
 مقررات برگزاري امتحانات پايان ترم
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/20
تعداد بازدید:
1341
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.