دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ شنبه ۹ ارديبهشت
 
آيين نامه ها
 
 
 آيين نامه دوره كارشناسي مخصوص ورودي هاي 94 و مابعد
 آيين نامه كارشناسي ورودي 91 و مابعد- موضوع بخشنامه شماره و138715 مورخ 910722 وزارت علوم تحقيقات و فناوري
 دستورالعمل اجرايي كارشناسي ورودي 91 و مابعد(مطابق با آيين نامه كارشناسي وزارت علوم تحقيقات و فناوري)
 راهنماي انتخاب كنفرانس و مجله علمي معتبر و نحوه امتياز دهي مقاله ها
 مقررات برگزاري امتحانات پايان ترم
 
1395/05/24
نشانی: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد