دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ شنبه ۹ ارديبهشت
 
دروس ارائه شده
 
نيم سال پاييز :

  

 پردازش زبانهاي طبيعي پردازش گفتار  
  ريزپردازنده 2  
  سيستم هاي توزيعي  
  شبكه ­هاي سيار و بي سيم  
  شبكه هاي عصبي  
  شبكه هاي كامپيوتري  پيشرفته  
  شناسايي آماري الگو  
  طراحي مدارهاي پرتراكم پيشرفته  
  معماري كامپيوتر پيشرفته  
  هوش مصنوعي توزيع شده  
  يادگيري تقويتي  
  يادگيري ماشين  
 
 
نيم سال بهار :

  

 اتوماتان هاي يادگير ارزيابي كارايي شبكه  
  امنيت شبكه  
  پردازش سيگنال هاي تصويري  
  پردازش موازي  
  سمينار ارشد كامپيوتر(معماري+شبكه)  
  سمينار ارشد كامپيوتر (هوش)  
  سيستم عامل پيشرفته  
  سيستم فازي  
  كيفيت سرويس در شبكه  
 
 
  
1394/10/19
نشانی: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد