معرفي آموزش

 فعاليتهاي معاون آموزشي دانشكده:

امور آموزشي دانشكده در اداره آموزش و تحصيلات تكميلي انجام مي شود و شامل كارشناسان خدمات آموزشي بوده كه تحت نظر معاون آموزشي و مدير تحصيلات تكميلي فعاليت مي كنند. 

وظايف:

منظور از اداره آموزش، يك واحد اداري در يك دانشكده يا دانشگاه است كه همه امور آموزشي مربوط به دانشجويان از قبيل نام نويسي، انتخاب واحد، برگزاري امتحانات، جمع آوري نمرات و اعلام نتايج را بر عهده دارد.

اهم وظايف:

تهيه برنامه دروس ارائه شده در هر نيمسال با توجه به نياز دانشجويان

تعيين تاريخ امتحان درس با توجه به محدوده زماني اعلام شده در پايان هر نيمسال

راهنمايي و نظارت بر دروس انتخابي دانشجويان و كنترل وضعيت تحصيلي آنان

كنترل نهايي كارنامه دانشجويان و ارسال پرونده فارغ­التحصيلات به آموزش كل

تطبيق و كنترل واحدهاي دانشجويان انتقالي و ميهمان

برگزاري آزمون دكترا

به طور خلاصه ارائه كليه خدمات آموزشي در كليه مقاطع تحصيلي در دانشكده بر عهده اين دفتر مي­باشد. 

دوره يا مقطع تحصيلي:

منظور از دوره در نظام آموزشي عالي مدت زماني است كه دانشجو وارد دانشگاه شده و در يك رشته خاص تحصيل مي كند و در آن رشته  فارغ التحصيل مي شود مانند كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا

رشته:

رشته يكي از فرعي از گروههاي علمي (علوم پزشكي، علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي و هنر) است كه از لحاظ موضوع كاملاً مشخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كارآيي مشخص مي انجامد

طول دوره تحصيل :

مقطع كارشناسي حداكثر زمان تحصيل در آن 5 سال مي باشد.

مقطع كارشناسي ارشد  حداكثر زمان تحصيل در آن 2 سال مي باشد.

مقطع دكترا كه حداكثر زمان تحصيل آن 4 سال است.

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/17
تعداد بازدید:
6308
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نشاني: تهران - خيابان شريعتي
ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان 
صندوق پستي 1355-16315
1631714191 كدپستي
تلفن : 7-88462174
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.