راهنماها
راهنماهای کارشناسی

ردیف

نام راهنما

نام فایل

1

راهنمای استفاده دانشجویان از پیشخوان خدمت

Pishkhan-Guide.pdf

2 
راهنمای انجام فرایند انتخاب واحد در سامانه گلستان 
 rahnama-entekhab-vahed.pdf

3

راهنمای تکمیلی درخواست حذف اضطراری

Hazf-Ezterari.pdf

4

راهنمای درخواست کارت دانشجویی المثنی

rahnama-darkhastcard-almosanna.pdf

5

راهنمای صدور گواهی اشتغال به تحصیل- فارسی

rahnama-sodur-govahi-eshteghal-be-tahsil-FA.pdf

6

راهنمای صدور گواهی اشتغال به تحصیل- انگلیسی

rahnama-sodur-govahi-eshteghal-be-tahsil-EN.pdf

7

روندنمای ثبت درخواست کمیسیون بررسی موارد خاص در پیشخوان خدمت گلستان

ravandnama-gardesh-kar-comission-mavared-khas.docx

8

راهنمای خروج از کشور

Leave.docx

9

مراحل دفاع از پروژه کارشناسی

marahel.pdf

  ثبت درخواست برای بررسی در شورای دانشکده و دانشگاه
10
 راهنمای درخواست های مرتبط با شورا

rahnama-shora.pdf

11
 روندنمای درخواست های مرتبط با شورای دانشکده

 ravand-shoradaneshkade.pdf

12 روندنمای درخواست های مرتبط با شورای دانشگاه

 ravand-shoradaneshgah.pdf

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/12/23
تعداد بازدید:
4248
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نشاني: تهران - خيابان شريعتي
ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان 
صندوق پستي 1355-16315
1631714191 كدپستي
تلفن : 7-88462174
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.