فرم ها

فرم ‏های بخش دکتری

ردیف

نام فرم

نام فایل

1

تعیین استاد راهنما

taeen-ostad-rahnama.pdf

2

دروس مصوب دوره آموزشی دکتری

dorus-mosavvab-amuzeshi-PhD.doc

3

تعیین استاد راهنمای مشترک خارج از کشور برای رساله 

 ostadrahnama-moshtarak
4درخواست تغییر عنوان رساله  darkhast-taghir-onvan-resale.pdf

5

فرم درخواست تقسیط شهریه

taghsit-shahrieh.doc

6

فرم درخواست خروج از کشور دانشجویان دکتری مشمول

khoruj-az-keshvar.doc

7

گزارش کتبی پیشرفت کار دانشجو به استاد راهنما

gozaresh-pishraft-kar.pdf

8 فرم طرح وضعیت در شورای دانشکده tarh-vazeat

9

فرم کمیسیون بررسی موارد خاص

Commission-Mavared-Khas-PhD.pdf

10

فرم پرداخت تشویقی به مقالات دانشجویی مقاطع تحصیلات تکمیلی

pardakht-tashvighi-tahsilat-takmili.pdf

11

تقاضای شرکت در امتحان جامع

taghaza-sherkat-azmoon-jame.doc

12

درخواست تکمیل مدارک پرونده آموزش دکتری

darkhast-takmil-madarek-parvandeh-amoozeshi-PhD.pdf

13

فرم درخواست درس از گروه های دیگر

darkhast.pdf

فرم های مرتبط با سمینار

14

قالب سمینار دکتری

KNTU Seminar-Template-MS-Word 2013-Final.docx

15

درخواست برگزاری سمینار دکتری

darkhast-bargozari-seminar-PhD.doc

16

صورتجلسه ارائه سمینار دکتری

surat-jalase-erae-seminar-PhD.doc

فرم های مرتبط با دفاع از پیشنهاد رساله

17

نکته های مهم در تدوین پیشنهاد رساله دکتری

nokat-mohem-tadvin-pishnahad-resaleh.pdf

18

تقاضای شرکت در جلسه دفاع از پیشنهاد رساله

taghaza-sherkat-dar-jalase-pishnahad-resaleh.doc

19

هماهنگی جهت برگزاری جلسه دفاع از پیشنهاد رساله

hamahangi-jalase-defa-az-pishnahad-resaleh.doc

20

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پیشنهاد رساله

etelaeie-bargozari-jalase-defa-az-pishnahad-resaleh.doc

فرم های مرتبط با دفاع از رساله

21

درخواست نگارش رساله دکتری به زبان انگلیسی

darkhast-negaresh-resale-be-zaban-englisi.pdf

22

راهنمای نگارش رساله  rahnama-negaresh-resale

23

قالب رساله در Word

KNTU Thesis-Template-MS-Word 2013-Final.docx

24

قالب رساله در Latex

kntu_thesis_template_latex_20120503.zip

25

فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از رساله

elam-amadegi-defa-az-resaleh.doc

26

هماهنگی جهت برگزاری جلسه دفاع از رساله

hamahangi-bargozari-jalase-defa-az-resaleh.doc

27

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از رساله

etelaeie-bargozari-jalase-defa-az-resaleh.doc

تاریخ به روز رسانی:
1400/11/10
تعداد بازدید:
5275
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نشاني: تهران - خيابان شريعتي
ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان 
صندوق پستي 1355-16315
1631714191 كدپستي
تلفن : 7-88462174
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.