راهنماها
راهنما‏های دکتری

ردیف

نام راهنما

نام فایل

1

روندنمای تحصیلی دوره دکتری

ravandnama-tahsili-dore-PhD.pdf

2راهنمای تحصیلی دانشجویان دوره دکتری(شیوه آموزشی - پژوهشی)

rahnama- amozeshi-pajuheshi-phD.pdf

3

روندنمای صدور معافیت تحصیلی

ravandnama-sodur-moafiat-tahsili.pdf

4

راهنمای استفاده دانشجویان از پیشخوان خدمت

rahnama-estefade-az-pishkhan.pdf

5

روندنمای ثبت درخواست کمیسیون بررسی موارد خاص در پیشخوان خدمت گلستان 

ravandnama-gardesh-kar-comission-mavared-khas.docx

6

راهنمای صدور گواهی اشتغال به تحصیل- فارسی

rahnama-sodur-govahi-eshteghal-be-tahsil-FA.pdf

7

راهنمای صدور گواهی اشتغال به تحصیل- انگلیسی

rahnama-sodur-govahi-eshteghal-be-tahsil-EN.pdf

8

راهنمای خروج از کشور

ravandnama-khoruj-az-keshvar.pdf

  ثبت درخواست برای بررسی در شورای دانشکده و دانشگاه
9راهنمای درخواست های مرتبط با شورا rahnama-shora.pdf
10 روندنمای درخواست های مرتبط با شورای دانشکده

 ravand-shoradaneshkade.pdf

11
 روندنمای درخواست های مرتبط با شورای دانشگاه

 ravand-shoradaneshgah.pdf

راهنماهای مرتبط با فارغ التحصیلی 

12

راهنمای ثبت درخواست تایید چکیده و کلید واژه فعالیت

rahnama-sabt-darkhast-chekide.pdf

13

روندنمای ثبت درخواست تایید چکیده و کلید واژه فعالیت

ravandnama-sabt-darkhast-checkide.pdf

14

راهنمای ثبت درخواست صدور مدارک تحصیلی

rahnama-sabt-darkhast-madrak-tahsili.pdf

15

روندنمای ثبت درخواست صدور مدرک تحصیلی

ravandnamA-sodore-madrak.pdf

16 روندنمای دریافت نسخه الکترونیکی رساله
تاریخ به روز رسانی:
1400/12/23
تعداد بازدید:
2692
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نشاني: تهران - خيابان شريعتي
ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان 
صندوق پستي 1355-16315
1631714191 كدپستي
تلفن : 7-88462174
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.