راهنماها

راهنماهای کارشناسی ارشد

ردیف

 نام راهنما

 نام فایل

1

روندنمای صدور معافیت تحصیلی

ravandnama-sodur-moafiat-tahsili.pdf

2

راهنمای استفاده دانشجویان از پیشخوان خدمت

rahnama-estefade-az-pishkhan.pdf

3راهنمای انجام فرایند انتخاب واحد در سامانه گلستان rahnama-entekhab-vahed.pdf

4

راهنمای تکمیلی درخواست حذف اضطراری

rahnama-hazf-ezterari.pdf

5

راهنمای درخواست کارت دانشجویی المثنی

rahnama-darkhast-card-almosanna.pdf

6

روندنمای ثبت درخواست کمیسیون بررسی موارد خاص در پیشخوان خدمت گلستان

ravandnama-gardesh-kar-comission-mavared-khas.docx

7

راهنمای خروج از کشور

ravandnama-khoruj-az-keshvar.pdf

8

راهنمای صدور گواهی اشتغال به تحصیل- فارسی

rahnama-sodur-govahi-eshteghal-be-tahsil-FA.pdf

9

راهنمای صدور گواهی اشتغال به تحصیل- انگلیسی

rahnama-sodur-govahi-eshteghal-be-tahsil-EN.pdf

10

مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

marahel-defa.pdf

  ثبت درخواست برای بررسی در شورای دانشکده و دانشگاه
11
 راهنمای درخواست های مرتبط با شوراrahnama-shora.pdf
12روندنمای درخواست های مرتبط با شورای دانشکده

 ravand-shoradaneshkade.pdf

13روندنمای درخواست های مرتبط با شورای دانشگاه

 ravand-shoradaneshgah.pdf

راهنماهای مرتبط با فارغ التحصیلی

14

نکاتی در خصوص انجام مراحل فراغت از تحصیل کارشناسی ارشد

nokat-marahele-fraghat.pdf

15

راهنمای ثبت درخواست تایید چکیده و کلید واژه فعالیت

rahnama-sabt-darkhast-chekide.pdf

16

روندنمای ثبت درخواست تایید چکیده و کلید واژه فعالیت

ravandnama-sabt-darkhast-checkide.pdf

17

راهنمای ثبت درخواست صدور مدارک تحصیلی

rahnama-sabt-darkhast-madrak-tahsili.pdf

18

روندنمای ثبت درخواست صدور مدرک تحصیلی

ravandnamA-sodore-madrak.pdf

19 روندنمای دریافت نسخه الکترونیکی پایان نامه ravandnamA-daryaft-noskhe-electronic.pdf
تاریخ به روز رسانی:
1400/12/23
تعداد بازدید:
4177
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نشاني: تهران - خيابان شريعتي
ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان 
صندوق پستي 1355-16315
1631714191 كدپستي
تلفن : 7-88462174
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.